Get Adobe Flash player

پرسنل متخصص و فنی ، توانمند و مسئولیت پذیر بزرگترین سرمایه شرکت واناشید بشمار می آید و این شرکت پیشرفت و سربلندی   خود را مرهون خدمات و تلاش مستمر این عزیزان می داند